Salderen: verrekening bij energie terugleveren

Energie salderen met uw energieleverancier

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt, maar heeft afgenomen.

Rekenvoorbeeld salderen:
Met uw zonnepanelen wekt u 2.000 kWh per jaar op. U verbruikt 3.500 kWh. Uw energieleverancier brengt nog1.500 kWh bij u in rekening.

Salderen: melden bij energieleverancier en netbeheerder

1. Melden bij uw energieleverancier
Laat uw energieleverancier zo snel mogelijk weten dat u wilt gaan terugleveren. U hoeft geen nieuw energiecontract af te sluiten als u wilt gaan terugleveren. Ook heeft u geen nieuwe elektriciteitsmeter nodig. Omdat u door de zonne-panelen minder energie zult afnemen, wordt uw voorschotnota, uw maandelijkse energierekening verlaagd.

2. Melden bij uw netbeheerder
Als u energie wilt terugleveren meldt u dit bij uw regionale netbeheerder. Als u niet precies weet wie uw netbeheerder is, kunt u zich ook aanmelden via Energieleveren.nl. Deze website is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie groter dan 3x16 ampère?
    Meldt u aan voordat u de installatie gaat gebruiken.
  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie kleiner of gelijk aan 3x16 ampère?
    Meldt u aan binnen een maand na ingebruikname van de installatie.

Terugleververgoeding vanaf 5.000 kWh

Tot 5.000 kWh per jaar verrekent uw energieleverancier uw energieverbruik (salderen). Dit is verplicht. U krijgt pas een terugleververgoeding als u meer dan 5.000 kWh teruglevert. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de terugleververgoeding. De NMa beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

Contact

Bezoek- en postadres:
Sollector B.V.
Postbus 324
5100 AH Dongen

Bezoekadres
Lage Ham 172-178
5102 AE Dongen

KvK nummer: 51436868
BTW nr: NL850014591B01
Tel: 0162 - 322653
Fax: 0162 - 321212
GSM: 06 51 36 49 91E: info@sollector.nl

Downloads